Politika kvalitete

Od samoga početka poslovanja, naša poslovna strategija temelji se na strogoj kontroli kvalitete sirovina utemeljenoj na standardima EU, podržana vlastitim laboratorijem.

U skladu sa tim, unutar laboratorija vršimo kontrolu kvalitativne ispravnosti proizvoda putem  organoleptičke analize, mikrobiološke analize, te analize prisutnosti aflatoksina.

Kontrola se vrši neprekidno, u fazama, od samoga ulaska sirovina u tvornicu, prerade, pakiranja, do isporuke gotovih proizvoda na zadovoljstvo krajnjeg potrošača. 
Uprava EuroCompany99 BiH
Adr: Put za Međugorje bb, 88 320 Ljubuški
Tel: +387 (0) 39 849 700
Fax: +387 (0) 39 849 704
E-mail: eurocompany99@tel.net.ba eurocomp@eurocompany99.com
20010 © Euro Company 99. Sva prava pridržana. Design&development by ENDORA