Uvjeti korištenja i zaštita osobnih podataka

1. Uvodne odredbe

Web stranice eurocompany99.com i njezine poveznice te mobilne aplikacije vlasništvo su tvrtke Eurocompany99 d.o.o., Hrašljani 15, 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina (dalje: Društvo). eurocompany99.com je zaštićeni žig Društva te je zabranjeno bilo kakvo upotrebljavanje istog bez pismene suglasnosti Društva. Nije dopušteno kopiranje ili uporaba bilo kojeg dijela stranice bez prethodnog pisanog odobrenja Društva. Ovi Opći uvjeti kao i Kodeks ponašanja objavljen na internetskoj stranici vrijede za sve sadržaje koji se nalaze na web stranicama eurocompany99.com te pripadajućim poveznicama i mobilnim aplikacijama.

Pristupanjem stranici ili mobilnoj aplikaciji eurocompany99.com korisnici prihvaćaju Opće uvjete te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna koje mogu nastupiti.

Opći uvjeti zadnji puta su ažurirani 18.10.2018. a izdavatelj zadržava pravo ažuriranja i objave promijenjenih Općih uvjeta ukoliko se za to pojavi potreba. Objavom novih uvjeta na eurocompany99.com novi Opći uvjeti će se smatrati važećima. Obavijest o promjeni Općih uvjeta korisnicima će biti komunicirana i kroz obavijesti platforme.

2. Autorska prava

Društvo polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Društva i podložno je tužbi.

3. Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Društvo zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

4. Linkovi na druge web stranice

Web stranice društva sastoje se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice.

Sve sadržaje Društva koristite na vlastitu odgovornost i Jutarnji.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

5. Zaštita osobnih podataka

5.1. Općenito

5.1.1.       Ovo su pravila privatnosti (dalje: Pravila Privatnosti) Društvo. Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.
5.1.2.       Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste korisnik naših usluga ili ste se samo prijavili na naš newsletter (dalje: Vi ili Korisnik). Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.
5.1.3.       Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuju se od dana 18.10.2018.
5.1.4.       U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu eurocompany99@tel.net.ba

5.2.            Ako ste se prijavili na naš newsletter

5.2.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internetskim stranicama, odnosno Vašu e-mail adresu
5.2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
5.2.2.1. Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanje newsletter-a.
5.2.2.2. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

5.3. Ako ste zainteresirani za rad u Eurocompany99

5.3.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, a to su Podaci koji su navedeni u samom obrascu.
5.3.2. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
5.3.2.1. Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
5.3.2.2. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
5.3.2.3. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mjesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola.
5.3.2.4. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.
5.3.2.5. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.
5.3.2.6. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
5.3.2.6.1.   Treći pružatelji usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje, savjetovanje itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;
5.3.2.6.2.   Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;
5.3.2.6.3.   Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.
 

6. Prenose li se moji osobni podatci u druge zemlje?

6.1.

Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Bosne i Hercegovine, Europske Unije i Republike Srpske.

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

7.1.

Korištenjem sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa.

7.2.

Primjenom suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke.

7.3.

Kontinuiranim nadzorom nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

7.4.

Korištenjem pseudonima.

7.5.

Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

7.6.

Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (period zastare od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

7.7.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

7.8.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem roku.
 

8. Vaša prava

8.1.

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

8.2.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

8.3.    Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na eurocompany99@tel.net.ba te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev – osobni podaci“.

8.4.    Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na eurocompany99@tel.net.ba te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev – osobni podaci“.

8.5.    Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na eurocompany99@tel.net.ba te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev – osobni podaci“.

9. Završne odredbe

U slučaju prigovora ili primjedbe molimo obratite se na e-mail eurocompany99@tel.net.ba te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.